Monthly plans


KAUNAS LOCKER-CARRIER „ŽINGSNELIS“ ACTION PLAN

2020 m. FebruaryKAUNAS LOCKER-CARRIER „ŽINGSNELIS“ ACTION PLAN

2020 m. JanuaryKAUNAS LOCKER-CARRIER „ŽINGSNELIS“ ACTION PLAN

2019 m. October


 

KAUNAS LOCKER-CARRIER „ŽINGSNELIS“ ACTION PLAN

2019 m. September


 • VERIFY
 • Kaunas crèche-kindergarten  „Žingsnelis“
 • Deputy Head of School for Education

KAUNAS LOCKER-CARRIER „ŽINGSNELIS“ ACTION PLAN

2019 May

DATE AND TIME

EVENT NAME

LOCATION

PARTICIPANT

05-02 11.00

EDUKACIJA „KRENTANTI ŽVAIGŽDĖ“

Aktų salė

Įstaigos bendruomenė

05-03

ŠVENTINIAI RENGINIAI MOTINOS DIENAI

l.-d. „Žingsnelis“

Įstaigos bendruomenė

05-04

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ FINALINIS FESTIVALIS

Jonavos arena

6 vaikų komanda

05-08 11.00

SPEKTAKLIS „KĄ KALBA DAIKTAI?“

Aktų salė

Įstaigos bendruomenė

05-09 10.00

SVEČIAVIMOSI RYTMETYS: Į „GANDRIUKŲ“ GRUPĘ ATVYKSTA SVEČIAI IŠ L.-D. „RASYTĖS“ „PELIUKŲ“ GRUPĖS VAIKAI IR MOKYTOJOS STEBĖTI PASAKOS „AGĖ MELAGĖ“ INSCENIZACIJĄ

Aktų salė

„Gandriukų“ gr. vaikai ir mokytojos

05-13

IŠVYKA Į LSU „FIZINIO AKTYVUMO VALANDA SU LSU STUDENTAIS“

LSU

„Meškučių“ gr. vaikai ir mokytojos

05-15

PASAULINĖ ORIENTAVIMOSI DIENA

Kalniečių parkas

„Gandriukų“ gr., „Bitučių“ gr., „Zuikučių“ gr., „Drugelių“ gr.  vaikai ir mokytojos

05-15

IŠVYKA Į VILNIŲ

 

„Giliukų“ ir „Meškučių“ gr. vaikai ir mokytojos

05-16

SPORTO RENGINYS „MES UŽ KREPŠINĮ“

v. d. „Šarkelė“

8 vaikų komanda

05-22

ŠEIMOS ŠVENTĖ „AŠ, TĖTIS IR MAMA – KARTU SPORTUOJANTI ŠEIMA“

Įstaigos kiemas

„Zuikučių“ gr. vaikai ir mokytojos

05-23

ŠVENTINIS SUSIRINKIMAS VAKARONĖ „GRAŽI MŪSŲ ŠEIMYNĖLĖ“

Aktų salė

„Bitučių“ gr. vaikai, tėvai ir mokytojos

05-24

IŠVYKA Į ROMAINIUS „KEPU KEPU DUONĄ“

Romainių edukacinis centras

„Bitučių“ gr. vaikai ir mokytojos

05-24

DARŽELINUKŲ FUTBOLO TURNYRAS

Futbolo maniežas

8 vaikų komanda

05-28

ŠEIMOS ŠVENTĖ „AŠ, TĖTIS IR MAMA – KARTU SPORTUOJANTI ŠEIMA“

Įstaigos kiemas

„Gandriukų“ gr. vaikai ir mokytojos

05-29 13.00

METODINIS PASITARIMAS

Aktų salė

Įstaigos pedagogai

05-29 13.00

VGK POSĖDIS

Aktų salė

VGK nariai

05-29

„LAPIUKŲ“ ŠEIMOS ŠVENTĖ „GRAŽI ŠEIMYNĖLĖ“

Aktų salė

„Lapiukų“ gr. vaikai, tėvai ir mokytojos

05-30

LOPŠELIO GRUPIŲ ŠVENTĖ „PAS BORUŽĘ Į PIEVĄ“

Aktų salė

Lopšelio grupių vaikai, mokytojos ir tėvai

05-31

IŠLEISTUVIŲ ŠVENTĖ

l.-d. „Žingsnelis“

„Giliukų“ ir „Meškučių“ gr. vaikai, tėvai ir mokytojos

05-13 – 05-17

ATVIRŲJŲ DURŲ DIENOS ĮSTAIGOJE

l.-d. „Žingsnelis“

Įstaigos bendruomenė

01-21–06-28

ILGALAIKIS PROJEKTAS „ŠVARIOS RANKOS – SVEIKAS AŠ“

„Lapiukų“ grupė

„Lapiukų“ grupės ugdytiniai ir mokytojos

 

MONITORING

Personal care and monitoring of health skills in all groups

Monitoring of educational process using innovative educational methods                                                                                                                                                                                           R. Noreikienė

 

 • VERIFY
 • Kaunas crèche-kindergarten  „Žingsnelis“
 • Deputy Head of School for Education

KAUNAS LOCKER-CARRIER „ŽINGSNELIS“ ACTION PLAN

2019 April

DATE AND TIME

EVENT NAME

LOCATION

PARTICIPANT

04-01

HEALTHY LIFE MINI PROJECT "PLANT LIFE FROM SEED"

„Voveriukų“ group

„Voveriukų“ grupės vaikai, mokytojos, tėvai

04-01

HEALTH PROJECT "DAY WITH BATTLE"

Darželis

Įstaigos bendruomenė

04-02 8.15

THE MINISTRY OF INTERNATIONAL KNOWLEDGE DAY REFERRING TO "LITTLE CHILDREN"

Auditorium

Įstaigos bendruomenė

04-04

PARENTS MEETING

Auditorium

„Meškučių“ grupės tėvai ir pedagogės

04-10

SPORTS EVENT ORANGE CAMERA TRIP

l.-d. „Rasytė“

8 priešmokyklinių grupių vaikai

04-10

THE ACADEMY THEATER BULVIA

Auditorium

Įstaigos bendruomenė

04-11

LEAVE TO KAUNAS CHILDREN'S LITERATURE MUSEUMS

Children's Literature Museum

„Giliukų“ grupės vaikai ir mokytojos

04-11 13.00

SCHOOL COUNCIL MEETING

Auditorium

Mokyklos tarybos nariai

04-12 9.15

LET'S OUT THE LAGAMIN'S STUDY'S STUDY

Linksmojo lagamino studija

„Lapiukų“ grupės vaikai ir mokytojos

04-12 10.30

LET'S OUT THE LAGAMIN'S STUDY'S STUDY

Linksmojo lagamino studija

„Drugelių“ grupės vaikai ir mokytojos

04-16

PHOTOSHOOT

Auditorium

priešmokyklinių grupių vaikai

04-18

LEAVE TO KAUNAS CHILDREN'S LITERATURE MUSEUMS

Children's Literature Museum

„Bitučių“ grupės vaikai ir mokytojos

04-18 10.00

LETTER TO KAUNAS CAMERA THEATER EGLĖ ŽALČIŲ KINGIENĖ

Kaunas Chamber Theater

„Drugelių“ ir „Zuikučių“ grupių vaikai ir mokytojos

04-18

SALE-MASS RUNNING "I RUN 2019"

T. Ivanauskas Stadium

Darželio bendruomenė

04-24 9.30

CIRCULAR HEADS

Institution hall, yard

Lopšelio grupių vaikai ir mokytojos

04-24 13.00

METHODOLOGICAL CONCEPT

Auditorium

Įstaigos pedagogės

04-26

MEETING THE CHILDREN'S CHILDREN'S BOBUTE

„Bitučių“ group

„Bitučių“ grupės vaikai ir mokytojos

04-25 10.00

DIY Promotion

Institution courtyard

Įstaigos bendruomenė

04-26 11.00

FLASH PERFORMANCE

Institution courtyard

Įstaigos bendruomenė

04-19 – 04-25

EXHIBITION "ROYAL MARGUT"

Office of the institution

Įstaigos bendruomenė

01-21–06-28

LONG-TERM PROJECT "LIGHT HANDS - HEALTHY I"

„Lapiukų“ group

„Lapiukų“ grupės ugdytiniai ir mokytojos

 

MONITORING

Personal care and monitoring of health skills in all groups

Monitoring of educational process using innovative educational methods                                                                                                                                                                                           R. Noreikienė

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“
 • Mokyklos vadovas
 • 2019 m.        d.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“ VEIKLOS PLANAS

2019 m. kovo mėn.

NR.

DATA IR LAIKAS

RENGINIO PAVADINIMAS

VIETA

DALYVAUJA

     1.

03-01

GURGU GURGU Į KAZIUKO TURGŲ

Aktų salė

Įstaigos bendruomenė

     2.

03-05

UŽGAVĖNĖS

l.-d. „Žingsnelis“

Įstaigos bendruomenė

     3.

03-10

PASAKOS „AGĖ MELAGĖ“ INSCENIZACIJA

l.-d. „Žingsnelis“

Gandriukų“, „Meškučių“, „Giliukų“ grupių vaikai

     4.

03-12

ŽAIDŽIAM UŽ LIETUVĄ

l.-d. „Žingsnelis“

„Meškučių“, „Giliukų“ grupių vaikai

     5.

03-13 10.00

RYTMETYS „SEKU SEKU PASAKĄ“

„Bitučių“ grupė

„Bitučių“ grupės vaikai, mokytojos, tėvai

     6.

03-15

RENGINYS „ŠOKLUSIS KAMUOLYS“

l.-d. „Kūlverstukas“

8 priešmokyklinių grupių vaikai

     7.

03-19

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ II ETAPAS

l.-d. „Žingsnelis“

Kitos įstaigos

     8.

03-20

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ II ETAPAS

l.-d. „Židinėlis“

6 „Bitučių“ ir „Gandriukų“ gr. vaikai

     9.

03-20 13.00

METODINIS PASITARIMAS

l.-d. „Žingsnelis“

Įstaigos pedagogės

    10.

03-25

GANDRINĖS „GANDRAI SUGRĮŽO“

l.-d. „Žingsnelis“

Įstaigos bendruomenė

    11.

03-26

„TAIKLIAUSIAS METIKAS“

Vaikų darželis „Šarkelė“

8 priešmokyklinių grupių vaikai

    12.

03-26

IŠVYKA Į VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJŲ

 

„Bitučių“ grupės vaikai ir mokytojos

    13.

01-21 – 06-28

PROJEKTAS „ŠVARIOS RANKOS – SVEIKAS AŠ“

„Lapiukų“ grupė

„Lapiukų“ grupės vaikai ir mokytojos

    14.

02-22 – 03-15

PIEŠINIŲ PARODA „GIMTŲJŲ ŽODŽIŲ APKABINTI“

l.-d. „Žingsnelis“

Įstaigos bendruomenė

    15.

03-01 – 04-01

PARODA „MANO VAIKYSTĖS PASAKŲ KNYGA“

„Bitučių“ grupė

„Bitučių“ grupės tėvai

    16.

03-07

TĖVŲ SUSIRINKIMAS IŠLEISTUVIŲ KLAUSIMAI

„Meškučių“ grupė

„Meškučių“ grupės tėvai

    17.

03-18

VGK POSĖDIS

Aktų salė

VGK nariai

    18.

03-20

TĖVŲ SUSIRINKIMAS IŠLEISTUVIŲ KLAUSIMAI

„Giliukų“ grupė

„Giliukų“ grupės tėvai  

    19.

03-21

AKCIJA DAUNO SINDROMO DIENAI PAMINĖTI „LAIMĖS IR DRAUGYSTĖS ŠOKIS“

Aktų salė

Įstaigos bendruomenė

 

STEBĖSENA

Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžių stebėsena visose grupėse

Ugdymo proceso stebėsena taikant inovatyvius ugdymo metodus                                                                                                                                                                                            R. Noreikienė

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“
 • Mokyklos vadovas
 • 2019 m.        d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“ VEIKLOS PLANAS

2019 m. vasario mėn.

NR.

DATA IR LAIKAS

RENGINIO PAVADINIMAS

VIETA

DALYVAUJA

ATSAKINGAS

     1.

02-06 9.30

TEATRAS „AVILYS“ „ĖDUONIUKAS IR BAKTERIUKAS“

Aktų salė

Darželio bendruomenė

R. Noreikienė

     2.

02-13 13.00

VGK POSĖDIS

Aktų salė

VGK nariai

R. Miliukevičienė

     3.

02-15 11.00

RENGINIŲ CIKLAS „NUPIEŠIU LIETUVĄ“

Aktų salė

Darželio bendruomenė

R. Dunskienė

V. Gliaudel

R. Gustainienė

     4.

02-18 10.00

INTEGRUOTA VEIKLA „ŽAIDŽIAME MOKYKLĄ“

T. Ivanausko mokykla

Priešmokyklinės grupės

V. Gliaudel

R. Gustainienė    

     5.

02-18 10.00

SVEIKATIADOS PROJEKTO IŠŠŪKIS „PIENO KOKTEILIS“

Grupė

„Bitučių“ gr. vaikai, auklėtojos ir tėvai

D. Martišiūnienė

M. Macionienė   

     6.

02-19 10.00

SPORTO RENGINYS „TAIKLUSIS KAMUOLYS“

Sporto salė

„Šarkelės“, „Rasytės“, „Kūlverstuko“, „Žingsnelio“ darželių ugdytiniai ir mokytojos

U. Avižienytė

     7.

02-20

IŠVYKA Į KAUNO M. VAIKŲ LITERATŪROS MUZIEJŲ

Kauno m. Vaikų literatūros muziejus

„Bitučių“ gr. vaikai, auklėtojos

D. Martišiūnienė

M. Macionienė

     8.

02-21

RYTMETYS „GIMTOSIOS KALBOS DIENA“

Aktų salė

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės grupės

R. Miliukevičienė

     9.

02-21 13.00

METODINIS PASITARIMAS

Aktų salė

Mokytojos, specialistai

R. Noreikienė

    10.

02-22 10.00

ŽIEMOS LINKSMYBĖS

 

„Boružiukų“, „Pelėdžiukų“ ir „Ežiukų“ grupių vaikai ir auklėtojos

N. Rimkuvienė

A. Polianskaja

A. Ukrinaitė

U. Avižienytė

    11.

02-26 10.30

RESPUBLIKINIO PROJEKTO „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“ I ETAPAS

Aktų salė

„Giliukų“, „Meškučių“, „Bitučių“, „Gandriukų“ grupių vaikai ir mokytojos

U. Avižienytė

R. Dunskienė

V. Mineikienė

D. Martišiūnienė

M. Macionienė

V. Gliaudel

R. Gustainienė

    12.

01-21 – 02-08

PROJEKTAS „PAUKŠTELIAI ŽIEMĄ 2019“

„Lapiukų“ gr.

„Lapiukų“ gr.

E. Dobilaitė

V. Dulskytė

    13.

Vasario mėn.

PARODA „TAU, LIETUVA“

„Lapiukų“ gr.

„Lapiukų“ gr.

E. Dobilaitė

V. Dulskytė

    14.

Nuo vasario mėn.

PROJEKTAS-CIKLAS „KĄ DIRBA TĖTIS IR MAMA?“

„Voveriukų“ gr.

„Voveriukų“ gr. vaikai, auklėtojos ir tėvai

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

    15.

02-20 – 03-08

UŽGAVĖNIŲ KAUKIŲ PARODA

Darželio fojė

Darželio bendruomenė

V. Karbonskienė

E. Dobilaitė

E. Kraujalienė

 

STEBĖSENA

Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžių stebėsena visose grupėse

Ugdymo proceso stebėsena taikant inovatyvius ugdymo metodus                                                                                                                                                                                            R. Noreikienė

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis „Žingsnelis“
 • Mokyklos vadovo pavaduotoja ugdymui
 • 2019 m.        d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“ VEIKLOS PLANAS

2019 m. sausio mėn.

NR.

DATA IR LAIKAS

RENGINIO PAVADINIMAS

VIETA

DALYVAUJA

ATSAKINGAS

1.

01-07

TRYS KARALIAI

Aktų salė

Darželio Bendruomenė

N. Rimkuvienė

A. Polianskaja

A. Pabarškienė

2.

01-08

ATVIRA VEIKLA KSM UGDYTINIAMS „NYKŠTUKŲ PASAKA“

KSM Apuolės 11

„Giliukų“ gr.

V. Mineikienė

R. Dunskienė

A. Pabarškienė

3.

01-08

SPORTO RENGINYS „KALĖDINĖS ESTAFETĖS 2018“

l.-d. „Rasytė“

„Bitučių“ gr.

„Gandriukų“ gr.

U. Avižienytė

4.

01-11

MINI PROJEKTAS „NUPIEŠIU LIETUVĄ“

L.-d. „Žingsnelis“

„Giliukų“ gr.

„Meškučių“ gr.

D. Marcinkevičienė

G. Vaičiulienė

R. Gustainienė

5.

01-11

AKCIJA „LIETUVA GYVA, NES LIUDIJA“

Grupėse

Darželio bendruomenė

V. Gliaudel

R. Dunskienė

V. Mineikienė

6.

01-15

IŠVYKA EDUKACIJA „ŠVARUOLIO ATMINTINĖ“

 1. Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla

„Drugelių“ gr.

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė

7.

01-16

IŠVYKA STEBĖJIMAS „BALTA BALTA ŽIEMA“

Šilainių parkas

„Bitučių“ gr.

D. Martišiūnienė

M. Macionienė

8.

01-17

VARLYTĖS TEATRO SPEKTAKLIS „VAIVORYKŠTĖS VARTŲ BEIEŠKANT“

Aktų salė

Darželio bendruomenė

R. Noreikienė

9.

01-21

PROJEKTAS „ŠVARIOS RANKOS – SVEIKAS AŠ“

L.-d. „Žingsnelis“

„Lapiukų“ gr.

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

10.

01-21

PROJEKTAS

L.-d. „Žingsnelis“

„Lapiukų“ gr.

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

11.

01-21 – 03-31

PROJEKTAS „SU DRAUGU SPORTUOT SMAGU“

Sporto salė

„Voveriukų“ gr.

„Meškučių“ gr.

V. Gliaudel

R. Gustainienė

U. Avižienytė

12.

01-24

ŽIEMOS OLIMPIADA

L.-d. kiemas

Darželio ir priešmokyklinės grupės

U. Avižienytė

D. Martišiūnienė

M. Macionienė

13.

01-23 13 val.

PARODOMOJI PRAKTINĖ VEIKLA

Sporto salė

Pedagogai

U. Avižienytė

14.

01-23 14 val.

METODINIS PASITARIMAS

Aktų salė

Pedagogai

R. Noreikienė

15.

01-24 13 val.

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDIS

Aktų salė

Pedagogai

R. Noreikienė

 

STEBĖSENA

Darbo su tėvais organizavimas, įtraukimas į ugdomąją veiklą (formos, būdai, metodai), veiklų organizavimas                                                                                                                                                                                            R. Noreikienė

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis  „Žingsnelis“
 • Mokyklos vadovas
 • 2018 m.        d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“ VEIKLOS PLANAS

2018 m. gruodžio mėn.

NR.

DATA IR LAIKAS

RENGINIO PAVADINIMAS

VIETA

DALYVAUJA

ATSAKINGAS

     1

12-07 – 01-06

PARODA „MANO ANGELAS“

Įstaigos patalpos

Visas įstaigos bendruomenė

R. Dunskienė

V. Mineikienė

V. Gliaudel

R. Gustainienė

     2

12-07 – 01-06

PARODA „KALĖDŲ DVASIA“

„Gandriukų“ gr. rūbinė

„Gandriukų“ gr. vaikai ir tėveliai

K. Stankevičienė

     3

12-04 16.00

ADVENTO VAKARONĖ

„Boružiukų“ gr.

„Boružiukų“ gr. vaikai ir tėveliai

E. Kraujalienė

A. Ukrinaitė

     4

12-06 13.00

ATESTACINĖS KOMISIJOS POSĖDIS DĖL U. AVIŽIENYTĖS EKSPERTO KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS SUTEIKIMO

Įstaigos aktų salė

Atestacinė komisija

R. Noreikienė

     5

12-08 11.00

RENGINYS „FUTBOLIUKO KALĖDOS“

Futbolo akademija

8 vaikai

U. Avižienytė

R. Gustainienė

     6

12.14 14.00

IŠVYKA Į KALĖDINĮ SPEKTAKLĮ

KAUNO LĖLIŲ TEATRE

Kauno lėlių teatras

„Bitučių“ gr.

„Meškučių“ gr.

„Giliukų“ gr.

„Drugelių“ gr.

„Zuikučių“ gr.

„Gandriukų“ gr.

Grupių mokytojos ir mokytojų padėjėjos

     7

12-15 11.00

RENGINYS „LEKIAM Į KALĖDAS“

RIO arena

Turintys kvietimus

U. Avižienytė

     8

12-17 10.30

„KALĖDINĖS ESTAFETĖS“

l.-d. „Rasytė“

8 vaikai

U. Avižienytė

     9

12-18 15.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Ežiukų“ gr.

„Boružiukų“ gr.

„Pelėdžiukų“ gr.

A.Polianskaja

E. Kraujalienė

N. Rimkuvienė

A. Pabarškienė

    10

12-18 16.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Bitučių“ gr.

D. Martišiūnienė

M. Macionienė

A. Pabarškienė

    11

12-18 17.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Voveriukų“ gr.

D. Marcinkevičienė

G. Vaičiulienė

A. Pabarškienė

    12

12-19 14.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Zuikučių“ gr.

V. Karbonskienė

A. Pabarškienė

    13

12-19 15.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Gandriukų“ gr.

K. Stankevičienė

A. Pabarškienė

    14

12-19 16.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Giliukų“ gr.

R. Dunskienė

V. Mineikienė

A. Pabarškienė

    15

12-19 17.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Meškučių“ gr.

V. Gliaudel

R. Gustainienė

A. Pabarškienė

    16

12-19 18.00

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Drugelių“ gr.

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė

A. Pabarškienė

    17

12-20 16.30

KALĖDINĖ VAKARONĖ

Įstaigos aktų salė

„Lapiukų“ gr.

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

A. Pabarškienė

    18

12-20 13.00

METODINĖS TARYBOS POSĖDIS

Įstaigos aktų salė

Įstaigos metodinės tarybos nariai

R. Noreikienė

 

STEBĖSENA

Darbo su tėvais organizavimas, įtraukimas į ugdomąją veiklą (formos, būdai, metodai), veiklų organizavimas                                                                                                                                                                                            R. Noreikienė

 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis           „Žingsnelis“
 • Mokyklos vadovas
 • 2018 m.        d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“ VEIKLOS PLANAS

2018 m. lapkričio mėn.

Nr.

Data ir laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Dalyvauja

Atsakingas

    1

2018-11-06

PYRAGŲ DIENA

Aktų salė

Visa darželio bendruomenė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

    2

2018-11-09

ŠV. MARTYNO DIENA „ŠVIESOS DIENA“

Darželio kiemas

Visa darželio bendruomenė

U. Avižienytė

K. Stasikonienė

V. Lauciūnienė

    3

2018-11-05–2018-11-09

AKCIJA „SPORTUOJANTIS KORIDORIUS“

Darželio koridorius

Visa darželio bendruomenė

U. Avižienytė

    4

2018-11-14

„DARŽOVIŲ DISKOTEKA“

Aktų salė

Visa darželio bendruomenė

M. Macionienė

D. Martišiūnienė

A. Pabarškienė

    5

2018-11-16 16.00

VAIKŲ MADOS TEATRO KONCERTAS

Aktų salė

Visa darželio bendruomenė

 

    6

2018-11-27 10.00

MUZIKINĖ ISTORIJA „LINKSMI SIUVĖJO DARBAI“

Aktų salė

Visa darželio bendruomenė

 

    7

2018-11-30

ADVENTO VAKARONĖ

Aktų salė

„Bitučių“ gr. vaikai ir tėvai

M. Macionienė

D. Martišiūnienė

A. Pabarškienė

    8

2018-11-

TĖVŲ SUSIRINKIMAS „VAIKŲ PASIEKIMAI“

Aktų salė

„Giliukų“ gr. vaikai

V. Mineinienė

R. Vitkauskienė

    9

2018-11-

IŠVYKA Į SPORTO MUZIEJŲ

Sporto muziejus

„Giliukų“ gr. vaikai

V. Mineinienė

R. Vitkauskienė

   10

Nuo 2018-11

BENDRADARBIAVIMO SUTARTIS SU KSM „PAŽINKIME PASAULĮ KARTU“

KSM

„Giliukų“ gr. vaikai

„Meškučių“ gr. vaikai

V. Mineinienė

R. Dunskienė

V. Gliaudel

R. Gustainienė

   11

11-23 10.00

IŠVYKA Į ZOOLOGIJOS MUZIEJŲ

Zoologijos muziejus

„Zuikučių“ gr. vaikai

E. Dobilaitė

V. Karbonskienė

   12

11-21 9.00

U. AVIŽIENYTĖS ATESTACIJA DĖL EKSPERTO KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS SUTEIKIMO

Įstaiga

U. Avižienytė

Atestacinė komisija

R. Noreikienė

   13

11-14 17.00

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Įstaiga

„Boružiukų“ gr. tėvai

E. Kraujalienė

   14

11-15 17.00

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Įstaiga

„Ežiukų“ gr. tėvai

 1. Polianskaja
   15

11-16 16.30

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Įstaiga

„Lapiukų“ gr. tėvai

E. Dulskytė

E. Dobilaitė

   16

11-27 17.30

TĖVŲ SUSIRINKIMAS

Įstaiga

„Gandriukų“ gr. tėvai

K. Stankevičienė

   17

12-27 10.00

IŠVYKA Į ŠILAINIŲ PARKĄ

Šilainių parkas

„Boružiukų“ gr. „Ežiukų“ gr.

„Pelėdžiukų“ gr.

E. Kraujalienė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė


STEBĖSENA

Darbo su tėvais organizavimas, įtraukimas į ugdomąją veiklą (formos, būdai, metodai), veiklų organizavimas          R. Noreikienė

 

 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis           „Žingsnelis“
 • Mokyklos vadovas
 • 2018 m.        d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“ VEIKLOS PLANAS

2018 m. spalio mėn.

 

Nr.

Data ir laikas

Renginio pavadinimas

Vieta

Dalyvauja

Atsakingas

     1

2018-10-05 10.30

„SKRENDA SVAJONIŲ ŠYPSENA ORANŽINIU BALIONU“ IR SUSITIKIMAS SU KAUNO APSKRITIES VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO VIEŠOSIOS TVARKOS VALDYBOS BENDRUOMENĖS PAREIGŪNŲ VEIKLOS SKYRIAUS VYRIAUSIĄJA TYRĖJA

Darželio kiemas

Visa darželio bendruomenė

K. Stasikonienė

V. Lauciūnienė

U. Avižienytė

     2

2018-10-11 10.00

ZOBOVOS CIRKAS

Aktų salė

 

 

     3

2018-10-12

A.ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLA

Išvyka

„Meškučių“ gr. vaikai

V. Gliaudel

R. Gustainienė

     4

2018-10-15

PROJEKTAS „KELIONĖ Į ŠVAROS IR SVEIKATOS ŠALĮ“

„Gandriukų“ gr.

„Gandriukų“ gr. vaikai

V. Gliaudel

R. Gustainienė

K. Stankevičienė

     5

2018-10-15–2018-11-12

PARODA „RUDUO MANO NAMUOSE“

Darželis

Visa darželio bendruomenė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

     6

2018-10-19 10.00

ŠVENTINĖ PRAMOGA „SVEIKUOLIŠKA MANO LĖKŠTĖ“

„Bitučių“ gr.

„Bitučių“ gr. vaikai, tėvai, mokytojai

M. Macionienė

D. Martišiūnienė

     7

2018-10-22

A.ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLA

„Giliukų“ gr.

„Giliukų“ gr. vaikai

R. Dunskienė

     8

2018-10-30

IŠVYKA PO ŠILAINIŲ MIKRORAJONĄ

 

Visos lopšelio grupės

N. Rimkuvienė

A. Polianskaja

L. Tonkevičiūtė

     9

2018-10-31

BAUBUKŲ KARNAVALAS

Aktų salė

Ikimokyklinių ir priešmokyklinių grupių vaikai

U. Avižienytė

   10

Visą spalio mėn.

PROJEKTAS „SPALVŲ ŠOKIS“

Darželis

„Voveriukų“ gr. vaikai ir tėvai

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

   11

Visą spalio mėn.

PROJEKTAS „PATS AUNUOSI BATUKUS“

„Voveriukų“ gr.

„Voveriukų“ gr. vaikai ir tėvai

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

   12

 

IŠVYKA Į ZOOLOGIJOS MUZIEJŲ

 

„Zuikučių“ gr. vaikai

V. Karbonskienė

E. Kraujalienė

   13

2018-10-10

IŠVYKA Į ŠILAINIŲ DVARO PARKĄ

Šilainių mikrorajonas

„Bitučių“ gr. vaikai

M. Macionienė

D. Martišiūnienė

   14

2018-10-25

IŠVYKA Į T. IVANAUSKO PROGIMNAZIJĄ

T. Ivanausko progimnazija

10 vaikų iš „Giliukų“ ir „Meškučių“ gr.

U. Avižienytė

   15

2018-10-30

PEDAGOGŲ METODINIS SUSIRINKIMAS

Aktų salė

Visi pedagogai

R. Noreikienė

 

STEBĖSENA

Darbo su tėvais organizavimas, įtraukimas į ugdomąją veiklą (formos, būdai, metodai), veiklų organizavimas          R. Noreikienė

 

 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis           „Žingsnelis“
 • Direktorius
 • 2018 m.        d.

 

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“

VEIKLOS PLANAS

2018 m. rugsėjo mėn.

Nr.

Renginio pavadinimas

Data ir laikas

Vieta

Dalyvauja

Atsakingas

    1 INFORMACINĖS DIENOS: tėvų susirinkimas 2018-09-05 17.00 Aktų salė „Meškučių“ gr. tėvai
„Giliukų“ gr. tėvai
  V. Gliaudel
  R. Gustainienė
  V. Mineikienė
  R. Dunskienė
    2 INFORMACINĖS DIENOS: tėvų susirinkimas 2018-09-05 17.30 Aktų salė „Gandriukų“ gr. tėvai
„Bitučių“ gr. tėvai
  K. Stankevičienė
  M. Macionienė
  D. Martišiūnienė
    3 INFORMACINĖS DIENOS: tėvų susirinkimas 2018-09-06 17.00 Aktų salė „Zuikučių“ gr. tėvai   E. Kraujalienė
  V. Karbonskienė
    4 Tėvų susirinkimas „Informacija tėvams apie amžiaus tarpsnį“ 2018-09-06 17.00 Aktų salė „Drugelių“ gr. tėvai   K. Stasikonienė
  V. Lauciūnienė
    5 Lopšelio grupių tėvų susirinkimas 2018-09-13 17.00 Aktų salė „Pelėdžiukų“ gr. tėvai
„Ežiukų“ gr. tėvai
„Boružiukų“ gr. tėvai
  N. Rimkuvienė
  A. Polianskaja
  L. Tonkevičiūtė
  R. Rimkutė
    6 INFORMACINĖS DIENOS: tėvų susirinkimas 2018-09-13 17.15 Aktų salė „Lapiukų“ gr. tėvai
„Voveriukų“ gr. tėvai
  V. Dulskytė
  E. Dobilaitė
  G. Vaičiulienė
  D. Marcinkevičienė
    7 VGK POSĖDIS 2018-09-19 13.30 Aktų salė VGK nariai   N. Smolnikova
  R. Miliukevičienė
    8 Išvyka į trikrepšio varžybas Mero taurei laimėti 2018-09-19 Sporto muziejus 4 priešmokyklinės gr. vaikai   U. Avižienytė
    9 „RIEDA RATAI RATELIUKAI“ 2018-09-21 10.30 Darželio kiemas Visos darželio grupės   U. Avižienytė
   10 „AŠ, TĖTIS IR MAMA – KARTU SPORTUOJANTI ŠEIMA“ 2018-09-22 11.00 T. Ivanausko progimnazijos stadionas Užsiregistravusios šeimos   U. Avižienytė
   11 Spektaklis „NEPRARASK VAIVORYKŠTĖS“ 2018-09-25 9.15 Aktų salė Visos darželio grupės  
   12 Išvyka į gamtą „VAIKŠTAU PĖSČIOMIS“ 2018-09-26 11.30 Pėsčiųjų takas prie Neries „Bitučių“ gr. vaikai   D. Martišiūnienė
  M. Macionienė
   13 Popietė logopedo pagalbą gaunančių vaikų tėvams „PADĖKITE SAVO VAIKAMS“ 2018-09-26 17.00 Aktų salė Logopedo pagalbą gaunančių vaikų tėvai   R. Miliukevičienė
   14 Edukacinė programa „DUONOS KELIAS“ 2018-09-20 10.00 Grupėje „Meškučių“ gr. vaikai
„Gandriukų“ gr.  vaikai
„Giliukų“ gr. vaikai
  V. Gliaudel
  R. Gustainienė
  K. Stankevičienė
  V.  Mineikienė
  R. Dunskienė

 

STEBĖSENA

Darbo su tėvais organizavimas, įtraukimas į ugdomąją veiklą (formos, būdai, metodai), veiklų organizavimas          N. SMOLNIKOVA

 

 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2018 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
2018 m. gegužės mėn.

Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Vieta

Data ir

laikas

Dalyvauja

Atsakingas

Pastabos

 

1.

 

Projektas „Augu sveikas kaip ridikas“

 

 

 

Lopšelio gr.

 

2017-10-02 iki

2018-04-30

 

 

Lopšelio gr. vaikai, auklėtojos, tėvai, muzikos, neformaliojo ugdymo pedagogės

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė

 

Pratęstas iki 2018-05-31

2.

 

Mini projektas „Noriu pažinti Kauną“

L/d „Žingsnelis“

 

2018-04-01 iki 2018-06-01

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

 

3.

 

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

2018-05

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogės

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

Atkelta iš balandžio mėn.

4.

 

Projektas „Diena be batų“

Aktų salė, grupės, laukas

2018-04 iki 2018-06

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

U. Avižienytė

R. Gustainienė
 

5.

Mini projektas „Stiprūs mūsų dantukai“

Aktų salė

05-05

8.15 val.

L/d „Žingsnelis“ darželio gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė
 

6.

Super vaikų turnyras

„Super vaikų“ studija

2018-05-07

10.00 val.

„Meškučių“ priešmokyklinė gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

V. Gliaudel

R. Gustainienė
 

7.

Išvyka į „Kauno pilį“

Kauno pilis

2018-05-10

„Voveriukų““ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

8.

Renginys „Oranžinio kamuolio draugai“

L/d „Šarkelė“

2018-05-11

10.00 val.

8 priešmokyklinių gr. vaikai

U. Avižienytė

 

9.

Renginiai „Atvirų durų dienos“:

L/ d „Žingsnelis“

 

2018-05-14 iki 2018-05-18

L/ d „Žingsnelis“ busimi bendruomenės nariai.

N. Smolnikova

A.Grigaliūnienė

 

Paroda „Linksmosios pėdutės“

Koridoriaus stendai

2018-05-14 iki 2018-05-18

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

V. Gliaudel

R. Gustainienė

 

Spektaklis „Bravo“ teatro „Baubukas“

Aktų salė

2018-05-15

9.30 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

A.Grigaliūnienė

 

Šeimos šventė „Sportuojanti „Lapiukų“ šeimynėlė“

Aktų salė

05-15

17.30 val.

 

„Lapiukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

U. Avižienytė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

„Išbarstyti žodžiai IKT logopedinese pratybose“

Aktų salė

 

2018-05-16

 

Priešmokyklinio ugd. švietimo pagalbos gavėjai

R. Miliukevičienė

 

 

Išvyka į „Vilkolakio“ teatro spektaklį

 

Kovo 11-osios g-vė

 

2018-05-16

10.00 val.

 

„Giliukų“, „Meškučių“ priešmokyklinio ugd. vaikai, tėvai, pedagogai

R. Dunskienė

V. Mineikienė

V. Gliaudel

R. Gustainienė
 

Paroda „Pavasaris vaiko akimis“

 

L/ d „Žingsnelis“

 

2018-05-17

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

G. Vaičiūlienė

D. Marcinkevičienė

 

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-18

10.45 val.
„Peledžiukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiutė
 

10.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-22

17.30 val.

„Gandriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

K. Stankevičienė

E. Kraujalienė

 

11.

Sporto renginys „Orientacinis“

 

Aktų salė

 

 

 

2018-05-23

10.00 val.

 

„Giliukų“, „Lapiukų“, „Voveriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

U. Avižienytė

R. Dunskienė

V. Mineikienė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

12.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-23

16.45 val.

„Zuikučių“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

V. Karbonskienė

E. Kraujalienė
 

13.

Šeimos šventė „Didis mūs šeimos žmogus“ Aktų salė

2018-05-23

17.00 val.

„Drugelių“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

14.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-24

17.00 val.

„Bitučių“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

M. Macionienė

N. Kalantienė
 

15.

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų,. Funikulierius

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

2018-05-24

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
Atkelta iš balandžio mėn.

16.

Išvyka į Botanikos sodą

Kauno Botanikos sodas

2018-05-24

10.00 val.

„Gandriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

K. Stankevičienė

E. Kraujalienė

 

17.

Išleistuvių šventė „Giliukų“ gr.

Aktų salė

 

2018-05-25

16.00 val.

„Giliukų“ priešmokyklinio ugd. vaikai, tėvai, pedagogai

R. Dunskienė

V. Mineikienė
 

18.

Išleistuvių šventė „Meškučių“ gr.

Aktų salė

 

 

2018-05-25

16.00 val.

„Meškučių“ priešmokyklinio ugd. vaikai, tėvai, pedagogai

V. Gliaudel

R. Gustainienė
 

19.

 

 

 

         

20.

Projektas „Lauke mes galime-patirt, pajust ir sužinot“

„Drugelių“ gr.

2018-2020 m. m.

„Drugelių“ gr. vaikai, pedagogės

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

21.

Atestacinės komisijos posėdis Metodinis kab.

2018-05-29

13.00 val.

Atestacinės komisijos nariai

A. Grigaliūnienė

R. Gustainienė

 

22.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

 

2018-05-29

17.00 val.

„Voveriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

23.

Metodinis pasitarimas

Aktų salė

2018-05-30

13.00 val.

L/d „Žingsnelis“ pedagogai, specialistai

A.Grigaliūnienė

 

 

 

STEBĖSENA
Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2018-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2018m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2018m.m.


 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2018 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
2018 m. balandžio mėn.

 

Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Vieta

Data ir

laikas

Dalyvauja

Atsakingas

Pastabos

 

1.

 

Projektas „Augu sveikas kaip ridikas“

 

 

 

Lopšelio gr.

 

2017-10-02 iki

2018-04-30

 

 

Lopšelio gr. vaikai, auklėtojos, tėvai, muzikos, neformaliojo ugdymo pedagogės

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė

 

 

 

2.

 

Mini projektas „Noriu pažinti Kauną“

L/d „Žingsnelis“

 

2018-04-01 iki 2018-06-01

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

 

3.

 

Šventė "Riedėkit, margučiai"

Aktų salė

2018-04-03

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

 

4.

 

Projektas „Diena be batų“

Aktų salė, grupės, laukas

2018-04 iki 2018-06

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

U. Avižienytė

R. Gustainienė
 

5.

Mini projektas „Stiprūs mūsų dantukai“

 

L/d „Žingsnelis“

2018-04-09 iki 2018-06-22

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogės

V. Dulskytė

E. Dobilaitė
 

6.

LMŽ projekto II etape dalyvavimas

L/d „Kulverstukas“

2018-04-10

10.00 val.

6 vaikai

U. Avižienytė

 

7.

Edukacinė pamoka-koncertas u Kapitonu Flintu

Aktų salė , laukas

2018-04-10

10.00 val.

bendruomenė

A.Grigaliūnienė  

8.

LMŽ projekto II etapo organizavimas

L/d „Žingsnelis“

Aktų salė

2018-04-12

10.00 val.

6 Kauno m. darželiai

A.Grigaliūnienė

U. Avižienytė

 

9.

Veikla „Kalbam raiškiai, kaip tik mokam“

Aktų salė

2018-04-18 Priešmokyklinės gr. švietimo pagalba gavėjai R. Miliukevičienė  

10.

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

2018-04

 

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogės

V. Dulskytė

E. Dobilaitė
 

11.

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

2018-04

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

12.

Išvyka į Tado Ivanausko progimnazijos biblioteką Kauno Tado Ivanausko progimnazijos biblioteka 2018-04 „Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

13.

Projektas „Lauke mes galime-patirt, pajust ir sužinot“

„Drugelių“ gr.

2018-2020 m. m.

„Drugelių“ gr. vaikai, pedagogės

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

14.

Renginys „Teatrų dienelės darželiuose 2018“

L/d „Žingsnelis“

2018-04-20

„Giliukų“ gr. vaikai, pedagogai, tėvai

R. Dunskienė

V. Mineikienė
 

15.

Akcija „Darom-2018“

L/d „Žingsnelis“

 

2018-04

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

A. Stoškelytė

V. Karbonskienė

E. Kraujalienė

K.Stankevičienė
 

16.

Renginys „Futbolo draugas“

Sporto salė

 

2018-04-26

10..00 val.

L/D „Rasytė“, „Šakelė“, „Žingsnelis“ T. Ivanausko progimnazija,

U. Avižienytė

V. Gliaudel
 

 

STEBĖSENA
Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2018-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2018m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2018m.m.


 

 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2018 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
2018 m. kovo mėn.

 

Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Vieta

Data ir

laikas

Dalyvauja

Atsakingas
Pastabos

 

1.

 

 

Projektas „Augu sveikas kaip ridikas“

 

 

 

 

Lopšelio gr.

 

2017-10-02 iki

2018-04-30

 

 

Lopšelio gr. vaikai, auklėtojos, tėvai, muzikos, neformaliojo ugdymo pedagogės

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė

 

 

 

2.

 

Renginys „Taiklusis kamuolys“

Sporto salė

 

03-01

L/d „Žingsnelis“, „Rasytė“, „Šarkelė“, „Kūlverstukas“.

U. Avižienytė  

 

3.

 

Klouno vaidinimas „Visus, visus! Didelius ir mažus“

Aktų salė

03-02

Visa bendruomenė

A.Grigaliūnienė

 

4.

 

Pramoga „Kaziuko mugė“

L/d „Žingsnelis“

03-05

L/d „Žingsnelis“ vaikai, pedagogai

G. Vaičiulienė

D.Marcinkevičienė

L. Bačiliūnienė
 

5.

Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas

Sporto salė

03-08

10.00

L/d ‚Žingsnelis“ „Lapiukų“, „Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

6.

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis,skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Sporto salė

03-12

L/d „Žingsnelis“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai, bendruomenės nariai

U. Avižienytė

A.Grigaliūnienė

 

7.

Renginys „Paskutiniai žiemos džiaugsmai“

L/d „Žingsnelis“

03-09

L/d „Žingsnelis“ 3 lopšelio grupių

Vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė
 

8.

Mini projektas „Šaškių karalienė“

„Lapiukų“ gr.

03-12

Iki 03-23

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

9.

Kaino m. ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybos pasakų konkursas L/d „Žvangutis“

03-15

„Giliukų“ gr. ugdytinis (Jonas Valančius), pedagogai

R. Dunskienė

V. Mineikienė
 

10.

Tėvų susirinkimas

„Meškučių“ gr.

03-15 „Meškučių“ gr. tėvai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

 

11.

Konkursas paroda ‚Velykinis kiaušinis“

PPC „Molas“

 

03-16

„Drugelių“, „Bitučių“ gr. vaikai, pedagogai

M. Macionienė

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

12.

Edukacinė programa „Velykinis Margutis“

L/d „Žingsnelis“

03-19

„Meškučių“, „Giliukų“, „Lapiukų“, „Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

V. Mineikienė

R. Dunskienė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

V. Dulskytė
 

13.

Renginys Žemės dienos paminėjimas L/d „Žingsnelis“ 03-20 L/d „Žingsnelis“ visa bendruomenė

R. Gustainienė

V. Gliaudel

V. Mineikienė

R. Dunskienė

R. Miliukevičienė
 

14.

Šaškių turnyras „Baltieji pradeda 2018“

L/d „Žvangutis“

 

03-21

10. 00 val.

„Meškučių“ gr. 2 ugdytiniai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

 

15.

Išvyka į Velnių muziejų

Kauno Velnių muziejus

03-21

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

16.

Išvyka į edukacinę programą „Linksmas lagaminas

Studija „Linksmasis lagaminas“

03-22

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

17.

Išvyka į A. Žičkevičiaus saugos vaiko mokyklą

Kauno A. Žičkevičiaus saugaus vaiko mokykla

03-22

„Meškučių“ gr. 10 vaikų, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

 

18.

Respublikinė velykinių atviručių konkursas-paroda

Kauno raj. Pilionos gimnazija

 

 

03-23

„Lapiukų, „Giliukų“, „Peledžiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

N. Rimkuvienė
 

19.

Sporto renginys „Taikliausias metikas“ l/d „Šakelė“ 03-28 5-7 metų 8 vaikai

U. Avižienytė

 

20.

Išvyka į Lietuvos aviacijos muziejų

Lietuvos aviacijos muziejaus

03

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogai

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

21.

Šventinis rytmetis „Ilga gandrų į namus“ Aktų salė 03-26

L/d „Žingsnelis“ bendruomenė

K. Stankevičienė

 

22.

Išvyka į Velnių muziejų

Kauno Velnių muziejus

 

03-26

„Meškučių“ gr. vaikai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel
 

23.

Tėvų susirinkimas

„Giliukų“ gr.

03-27

17.30 val.

„Giliukų“ gr. tėvai, pedagogai

V. Mineikienė

R. Dunskienė

 

24.

Metodinis pasitarimas Aktų salė 2018-03-28

Pedagogai, specialistai

A.Grigaliūnienė

 

25.

„Šaškių turnyras“ L/D „Želmenėlis“ 03-28

„Lapiukų“ gr. 1 vaikas, pedagogė

E. Dobilaitė

V. Dulskytė
 

26.

Sporto renginys „Šoklusis kamuolys“ L/d „Kulverstukas“ 03.3010. 00 val.

5-7 metų 8 vaikai

U. Avižienytė  

 

STEBĖSENA
Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2018-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2018m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2018m.m.