• TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2018 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
2018 m. gegužės mėn.

Eil. Nr.
Renginio
pavadinimas
Vieta
Data ir
laikas

Dalyvauja

Atsakingas
Pastabos


1.


Projektas „Augu sveikas kaip ridikas“

 

 


Lopšelio gr.


2017-10-02 iki

2018-04-30

 


Lopšelio gr. vaikai, auklėtojos, tėvai, muzikos, neformaliojo ugdymo pedagogės

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė

 

Pratęstas iki 2018-05-31

2.


Mini projektas „Noriu pažinti Kauną“

L/d „Žingsnelis“

 

2018-04-01 iki 2018-06-01

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

 

3.

 

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

2018-05

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogės

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

Atkelta iš balandžio mėn.

4.

 

Projektas „Diena be batų“

Aktų salė, grupės, laukas

2018-04 iki 2018-06

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

U. Avižienytė

R. Gustainienė
 

5.

Mini projektas „Stiprūs mūsų dantukai“

Aktų salė

05-05

8.15 val.

L/d „Žingsnelis“ darželio gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė
 

6.

Super vaikų turnyras

„Super vaikų“ studija

2018-05-07

10.00 val.

„Meškučių“ priešmokyklinė gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

V. Gliaudel

R. Gustainienė
 

7.

Išvyka į „Kauno pilį“

Kauno pilis

2018-05-10

„Voveriukų““ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

8.

Renginys „Oranžinio kamuolio draugai“

L/d „Šarkelė“

2018-05-11

10.00 val.

8 priešmokyklinių gr. vaikai

U. Avižienytė

 

9.

Renginiai „Atvirų durų dienos“:

L/ d „Žingsnelis“

 

2018-05-14 iki 2018-05-18

L/ d „Žingsnelis“ busimi bendruomenės nariai.

N. Smolnikova

A.Grigaliūnienė

 

Paroda „Linksmosios pėdutės“

Koridoriaus stendai

2018-05-14 iki 2018-05-18

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

V. Gliaudel

R. Gustainienė

 

Spektaklis „Bravo“ teatro „Baubukas“

Aktų salė

2018-05-15

9.30 val.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

A.Grigaliūnienė

 

Šeimos šventė „Sportuojanti „Lapiukų“ šeimynėlė“

Aktų salė

05-15

17.30 val.

 

„Lapiukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

U. Avižienytė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

„Išbarstyti žodžiai IKT logopedinese pratybose“

Aktų salė

 

2018-05-16

 

Priešmokyklinio ugd. švietimo pagalbos gavėjai

R. Miliukevičienė

 

 

Išvyka į „Vilkolakio“ teatro spektaklį

 

Kovo 11-osios g-vė

 

 2018-05-16

10.00 val.

 

„Giliukų“, „Meškučių“ priešmokyklinio ugd. vaikai, tėvai, pedagogai

R. Dunskienė

V. Mineikienė

V. Gliaudel

R. Gustainienė
 

Paroda „Pavasaris vaiko akimis“

 

L/ d „Žingsnelis“

 

2018-05-17

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

G. Vaičiūlienė

D. Marcinkevičienė

 

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-18

10.45 val.
„Peledžiukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiutė
 

10.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-22

17.30 val.

„Gandriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

K. Stankevičienė

E. Kraujalienė

 

11.

Sporto renginys „Orientacinis“

 

Aktų salė

 

 

 

2018-05-23

10.00 val.

 

„Giliukų“, „Lapiukų“, „Voveriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

U. Avižienytė

R. Dunskienė

V. Mineikienė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

12.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-23

16.45 val.

„Zuikučių“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

V. Karbonskienė

E. Kraujalienė
 

13.

Šeimos šventė „Didis mūs šeimos žmogus“ Aktų salė

2018-05-23

17.00 val.

„Drugelių“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

14.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė

2018-05-24

17.00 val.

„Bitučių“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

M. Macionienė

N. Kalantienė
 

15.

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų,. Funikulierius

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

2018-05-24

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 Atkelta iš balandžio mėn.

16.

Išvyka į Botanikos sodą

Kauno Botanikos sodas

2018-05-24

10.00 val.

„Gandriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogai

K. Stankevičienė

E. Kraujalienė

 

17.

Išleistuvių šventė „Giliukų“ gr.

Aktų salė

 

2018-05-25

16.00 val.

„Giliukų“ priešmokyklinio ugd. vaikai, tėvai, pedagogai

R. Dunskienė

V. Mineikienė
 

18.

Išleistuvių šventė „Meškučių“ gr.

Aktų salė

 

 

2018-05-25

16.00 val.

„Meškučių“ priešmokyklinio ugd. vaikai, tėvai, pedagogai

V. Gliaudel

R. Gustainienė
 

19.

 


 

         

20.

Projektas „Lauke mes galime-patirt, pajust ir sužinot“

„Drugelių“ gr.

2018-2020 m. m.

„Drugelių“ gr. vaikai, pedagogės

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

21.

Atestacinės komisijos posėdis Metodinis kab.

2018-05-29

13.00 val.

Atestacinės komisijos nariai

A. Grigaliūnienė

R. Gustainienė

 

22.

Renginys „Šeimos šventė“

Aktų salė


2018-05-29

17.00 val.

„Voveriukų“ gr. vaikai, tėvai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

23.

Metodinis pasitarimas

Aktų salė

2018-05-30

13.00 val.

L/d „Žingsnelis“ pedagogai, specialistai

A.Grigaliūnienė

 

 

 

STEBĖSENA
Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2018-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2018m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2018m.m.


 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2018 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
2018 m. balandžio mėn.

Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Vieta

Data ir

laikas

Dalyvauja

Atsakingas
Pastabos


1.


Projektas „Augu sveikas kaip ridikas“

 

 


Lopšelio gr.


2017-10-02 iki

2018-04-30

 


Lopšelio gr. vaikai, auklėtojos, tėvai, muzikos, neformaliojo ugdymo pedagogės

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė

 

 


2.


Mini projektas „Noriu pažinti Kauną“

L/d „Žingsnelis“

 

2018-04-01 iki 2018-06-01

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

 

3.

 

Šventė "Riedėkit, margučiai"

Aktų salė

2018-04-03

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel


4.

 

Projektas „Diena be batų“

Aktų salė, grupės, laukas

2018-04 iki 2018-06

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

U. Avižienytė

R. Gustainienė
 

5.

Mini projektas „Stiprūs mūsų dantukai“

 

L/d „Žingsnelis“

2018-04-09 iki 2018-06-22

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogės

V. Dulskytė

E. Dobilaitė
 

6.

LMŽ projekto II etape dalyvavimas

L/d „Kulverstukas“

2018-04-10

10.00 val.

6 vaikai

U. Avižienytė

 

7.

Edukacinė pamoka-koncertas u Kapitonu Flintu

Aktų salė , laukas

 2018-04-10

10.00 val.

bendruomenė

A.Grigaliūnienė  

8.

LMŽ projekto II etapo organizavimas

 L/d „Žingsnelis“

Aktų salė

2018-04-12

10.00 val.

6 Kauno m. darželiai

A.Grigaliūnienė

U. Avižienytė

 

9.

Veikla „Kalbam raiškiai, kaip tik mokam“

Aktų salė

2018-04-18 Priešmokyklinės gr. švietimo pagalba gavėjai R. Miliukevičienė  

10.

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

 2018-04

 

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogės

V. Dulskytė

E. Dobilaitė
 

11.

Išvyka į Tado Ivanausko zoologijos muziejų

Kauno Tado Ivanausko zoologijos muziejus

2018-04

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

12.

Išvyka į Tado Ivanausko progimnazijos biblioteką Kauno Tado Ivanausko progimnazijos biblioteka 2018-04 „Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogės

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

13.

Projektas „Lauke mes galime-patirt, pajust ir sužinot“

„Drugelių“ gr.

2018-2020 m. m.

„Drugelių“ gr. vaikai, pedagogės

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

14.

Renginys „Teatrų dienelės darželiuose 2018“

L/d „Žingsnelis“

2018-04-20

„Giliukų“ gr. vaikai, pedagogai, tėvai

R. Dunskienė

V. Mineikienė
 

15.

Akcija „Darom-2018“

L/d „Žingsnelis“


2018-04

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus grupės

A. Stoškelytė

V. Karbonskienė

E. Kraujalienė

K.Stankevičienė
 

16.

Renginys „Futbolo draugas“

Sporto salė

 

2018-04-26

10..00 val.

L/D „Rasytė“, „Šakelė“, „Žingsnelis“ T. Ivanausko progimnazija,

U. Avižienytė

V. Gliaudel
 

 

STEBĖSENA
Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2018-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2018m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2018m.m.


 

 • TVIRTINU
 • Kauno lopšelis-darželis ”Žingsnelis”
 • Direktorė N. Smolnikova
 • 2018 m.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽINGSNELIS“
UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS
2018 m. kovo mėn.

Eil. Nr.

Renginio

pavadinimas

Vieta

Data ir

laikas

Dalyvauja

Atsakingas
Pastabos


1.Projektas „Augu sveikas kaip ridikas“

 

 Lopšelio gr.


2017-10-02 iki

2018-04-30

 


Lopšelio gr. vaikai, auklėtojos, tėvai, muzikos, neformaliojo ugdymo pedagogės

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė

 

 


2.


Renginys  „Taiklusis kamuolys“

Sporto salė

 

03-01

L/d „Žingsnelis“, „Rasytė“, „Šarkelė“, „Kūlverstukas“.

U. Avižienytė  

 

3.

 

Klouno vaidinimas „Visus, visus! Didelius ir mažus“

Aktų salė

03-02

Visa bendruomenė

A.Grigaliūnienė


4.

 

Pramoga „Kaziuko mugė“

L/d „Žingsnelis“

03-05

L/d „Žingsnelis“ vaikai, pedagogai

G. Vaičiulienė

D.Marcinkevičienė

L. Bačiliūnienė
 

5.

Projekto „Lietuvos mažųjų žaidynės“ I etapas

Sporto salė

03-08

10.00

L/d ‚Žingsnelis“ „Lapiukų“, „Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

 

6.

Respublikinis ikimokyklinių įstaigų Trikrepšio festivalis,skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti

Sporto salė

03-12

L/d „Žingsnelis“ priešmokyklinių gr. vaikai, pedagogai, bendruomenės nariai

U. Avižienytė

A.Grigaliūnienė

 

7.

Renginys „Paskutiniai žiemos džiaugsmai“

 L/d „Žingsnelis“

03-09

 L/d „Žingsnelis“ 3 lopšelio grupių

Vaikai, pedagogai

U. Avižienytė

R. Rimkutė

A. Polianskaja

N. Rimkuvienė

L. Tonkevičiūtė

V. Dulskytė
 

8.

Mini projektas „Šaškių karalienė“

„Lapiukų“ gr.

03-12

Iki 03-23

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

9.

Kaino m. ikimokyklinių įstaigų vaikų kūrybos pasakų konkursas   L/d „Žvangutis“

03-15 

 „Giliukų“ gr. ugdytinis (Jonas Valančius), pedagogai

R. Dunskienė

V. Mineikienė
 

10.

Tėvų susirinkimas

„Meškučių“ gr.

03-15 „Meškučių“ gr. tėvai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

 

11.

Konkursas paroda ‚Velykinis kiaušinis“

PPC „Molas“

 

03-16

„Drugelių“, „Bitučių“ gr.  vaikai, pedagogai

M. Macionienė

V. Lauciūnienė

K. Stasikonienė
 

12.

Edukacinė programa „Velykinis Margutis“

L/d „Žingsnelis“

 03-19

„Meškučių“, „Giliukų“, „Lapiukų“, „Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

V. Mineikienė

R. Dunskienė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

V. Dulskytė
 

13.

Renginys Žemės dienos paminėjimas L/d „Žingsnelis“ 03-20 L/d „Žingsnelis“ visa bendruomenė

R. Gustainienė

V. Gliaudel

V. Mineikienė

R. Dunskienė

R. Miliukevičienė
 

14.

Šaškių turnyras „Baltieji pradeda 2018“

 L/d „Žvangutis“


03-21

10. 00  val.

 „Meškučių“ gr. 2 ugdytiniai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

 

15.

Išvyka į Velnių muziejų

Kauno Velnių muziejus

03-21

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

16.

Išvyka į edukacinę programą „Linksmas lagaminas

Studija „Linksmasis lagaminas“

 03-22

„Lapiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

 

17.

Išvyka į A. Žičkevičiaus saugos vaiko mokyklą

Kauno A. Žičkevičiaus saugaus vaiko mokykla

03-22

„Meškučių“ gr. 10 vaikų, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel

 

18.

Respublikinė velykinių atviručių konkursas-paroda

Kauno raj. Pilionos gimnazija

 

 

03-23

„Lapiukų, „Giliukų“, „Peledžiukų“ gr. vaikai, pedagogai

V. Dulskytė

E. Dobilaitė

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė

N. Rimkuvienė
 

19.

 Sporto renginys „Taikliausias  metikas“  l/d „Šakelė“  03-28  5-7 metų 8 vaikai

 U. Avižienytė

 

20.

Išvyka į Lietuvos aviacijos muziejų

Lietuvos aviacijos muziejaus

03

„Voveriukų“ gr. vaikai, pedagogai

G. Vaičiulienė

D. Marcinkevičienė
 

21.

Šventinis rytmetis „Ilga gandrų į namus“ Aktų salė 03-26

L/d „Žingsnelis“ bendruomenė

K. Stankevičienė

 

22.

Išvyka į Velnių muziejų

Kauno Velnių muziejus

 

03-26

„Meškučių“ gr. vaikai, pedagogai

R. Gustainienė

V. Gliaudel
 

23.

Tėvų susirinkimas

„Giliukų“ gr.

03-27

17.30 val.

„Giliukų“ gr. tėvai, pedagogai

V. Mineikienė

R. Dunskienė

 

24.

Metodinis pasitarimas   Aktų salė  2018-03-28 

Pedagogai, specialistai 

A.Grigaliūnienė

 

25.

„Šaškių turnyras“   L/D „Želmenėlis“ 03-28 

„Lapiukų“ gr. 1 vaikas, pedagogė 

E. Dobilaitė

V. Dulskytė
 

26.

 Sporto renginys „Šoklusis kamuolys“  L/d „Kulverstukas“ 03.3010. 00 val.

5-7 metų 8 vaikai 

 U. Avižienytė  

 

STEBĖSENA
Saugaus eismo įgūdžių formavimas priešmokyklinėse grupėse A. Grigaliūnienė

Projektas: „Asmens higienos priežiūra ir sveikatinimo įgūdžiai“ 2015-10-01 iki 2018-06-30

Tarptautinis projektas: „Sveikatiada“ 2013-2018m.m.

Respublikinis projektas: “Sveikuolių želmėnėliai“ 2016-2018m.m.